สินค้า

นวัตกรรมการแพทย์ เพื่อคนไทย
ผลิตภัณฑ์

เรามีผลิตภัณฑ์ต่างๆสำหรับผู้พิการและผู้ป่วยเพื่อให้ใช้ชีวิตเป็นปกติและมีความสุขที่สุด

wheels Chairs

รถเข็นผู้พิการและผู้ป่วยแบบต่างๆ
สำหรับความต้องการที่หลากหลาย

ดูเพิ่มเติม

CMED Hoist

เครื่องย้ายผู้ป่วยและผู้พิการ
เพื่อความสะดวกสบายไปในที่ต่างๆ

ดูเพิ่มเติม

อุปกรณ์อื่นๆสำหรับ
ผู้ป่วยและผู้พิการ

เรามีอุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือ
ผู้พิการและผู้ป่วยระดับต่างๆ

ดูเพิ่มเติม