นวัตกรรมการแพทย์เฉพาะทางของคนไทย สำหรับผู้ป่วย,ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น

Standing Wheelchair

วีลแชร์ ยืนได้ เพื่อคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้ป่วย

ดูเพิ่มเติม

CMED Hoist

เคลื่อนย้ายปลอดภัย ด้วยเครื่องยกผู้ป่วยมาตรฐานสากล

ดูเพิ่มเติม

อุปกรณ์อื่นๆสำหรับ
ผู้ป่วยและผู้พิการ

เรามีอุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือ
ผู้พิการและผู้ป่วยระดับต่างๆ

ดูเพิ่มเติม