Skip to main content
เครื่องยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย CMED Hoist
เครื่องยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

เครื่องยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

CMED HOIST ( Patient Lift )
ยกขึ้นเตียงหรือวีลแชร์
ใช้ในบ้าน ในโรงพยาบาล
ลิฟต์ยกผู้ป่วยขึ้นรถได้ทุกประเภท
Slide
สนใจสินค้าหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

โทร: 087-0284784

Slide

CMED HOIST รุ่น Standard

เครื่องยกและคลื่อนย้ายผู้ป่วย
เครื่องยกผู้สูงอายุย้ายไป เตียง วีลแชร์ พื้น
Slide
เครื่องยกผู้ป่วยไปห้องน้ำ
เครื่องยกผู้ป่วยนั่งวีลแชร์
เครื่องยกผู้ป่วยไปนั่ง
เครื่องช่วยยกผู้ป่วยเปลี่ยนผ้าปู
 

เครื่องยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบไฟฟ้า CMED HOIST รุ่น Standard

 • ใช้ยกตัวผู้ป่วยเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่าง เตียง–วีลแชร์–พื้นได้
 • เคลื่อนย้ายผู้ป่วยปลอดภัย โดยใช้ผู้ดูแลเพียงคนเดียว
 • ล้อคุณภาพสูง เข็นง่าย ไม่ต้องใช้แรงผลักเยอะ
 • กางขาเครื่องได้ง่ายโดยใช้แป้นเหยียบ
 • ตัวเครื่องหนัก 42 กิโลกรัม
 • รองรับน้ำหนักตัว 150 กิโลกรัม (ทดสอบจริง)
 • ยกได้สูง 80 เซนติเมตร (วัดจากพื้นถึงก้น)
 • มาตรฐานความปลอดภัยสากล IEC 60601-1
 • ผ้ายกกระชับ มี 3 ขนาด พร้อมแผ่นรองศีรษะ
 • รับประกัน 2 ปี เปลี่ยนอะไหล่ภายใน 3 วัน ไม่มีซ่อม
Slide
สนใจสินค้าหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

โทร: 087-0284784

Slide

สินค้านี้เหมาะกับใคร

 1. ผู้สูงอายุ
 2. ผู้ป่วยติดเตียง
 3. ผู้ป่วยพักฟื้นจากการผ่าตัด
 4. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด (Stroke)
 5. ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน
 6. ผู้ป่วยที่นั่งไม่ได้
 7. ท่อนล่างไม่มีความรู้สึก
Slide
สนใจสินค้าหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

โทร: 087-0284784

Slide

CMED HOIST รุ่น Multi Lift

เครื่องยกและคลื่อนย้ายผู้ป่วย

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปเตียง วีลแชร์ พื้น รถยนต์
Slide
เครื่องยกผู้ป่วยเข้ารถยนต์
เครื่องยกพาคนแก่ไปเที่ยว
ลิฟต์ยกผู้ป่วยไปหาหมอ
 

เครื่องยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบไฟฟ้า CMED HOIST รุ่น Multi Lift

 • ใช้ยกตัวผู้ป่วยเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่าง เตียง–วีลแชร์–พื้นได้
 • ยกขึ้นรถยนต์ได้ทุกประเภทโดยไม่จำเป็นต้องดัดแปลงสภาพรถ
 • เคลื่อนย้ายผู้ป่วยปลอดภัย โดยใช้ผู้ดูแลเพียงคนเดียว
 • ล้อคุณภาพสูง เข็นง่าย ไม่ต้องใช้แรงผลักเยอะ
 • กางขาเครื่องได้ง่ายโดยใช้แป้นเหยียบ
 • ตัวเครื่องหนัก 48 กิโลกรัม
 • รองรับน้ำหนักตัว 150 กิโลกรัม (ทดสอบจริง)
 • ยกได้สูง 120 เซนติเมตร (วัดจากพื้นถึงก้น)
 • มาตรฐานความปลอดภัยสากล IEC 60601-1
 • ผ้ายกกระชับ มี 3 ขนาด พร้อมแผ่นรองศีรษะ
 • รับประกัน 2 ปี เปลี่ยนอะไหล่ภายใน 3 วัน ไม่มีซ่อม
Slide
สนใจสินค้าหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

โทร: 087-0284784

Slide

สินค้านี้เหมาะกับใคร

 1. ผู้สูงอายุ
 2. ผู้ป่วยติดเตียง
 3. ผู้ป่วยพักฟื้นจากการผ่าตัด
 4. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด (Stroke)
 5. ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน
 6. ผู้ป่วยที่นั่งไม่ได้
 7. ท่อนล่างไม่มีความรู้สึก
 8. ผู้ป่วยที่เน้นการออกจากบ้าน
Slide
สนใจสินค้าหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

โทร: 087-0284784

ขอบคุณที่ไว้วางใจ CMED Medical