ทำไมวิลแชร์ต้องยืนได้

นวัตกรรมวีลแชร์ปรับยืนทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยและผู้พิการ

นวัตกรรมวีลแชร์ปรับยืนฝีมือคนไทย เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจำหน่ายโดย CMed Medical เป็น Start up (นักศึกษา)ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ในการส่งเสริมธุรกิจของโครงการ สกอ.

นวัตกรรมวีลแชร์ปรับยืนฝีมือคนไทย เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจำหน่ายโดย CMed Medical เป็น Start up (นักศึกษา)ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ในการส่งเสริมธุรกิจของโครงการ สกอ.

การยืนในชีวิตประจำวัน

Standing Wheelchair
ทำให้คุณกลับมายืน ได้อีกครั้งหนึ่ง
ด้วยตัวคุณเอง

Standing Wheelchairทำให้คุณกลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งด้วยตัวคุณเอง

CMED Medical ออกแบบวีลแชร์ให้มีกลไกสำหรับให้คนในครอบครัวช่วยให้คุณยืนได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้แรงแขนหรือขยับแขน วีลแชร์ยืนได้ของเรายังสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่มีความเสียหายของกระดูกสันหลังระดับ C7 ขึ้นไปได้อีกด้วย

CMED Medical ออกแบบวีลแชร์ให้มีกลไกสำหรับให้คนในครอบครัวช่วยให้คุณยืนได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้แรงแขนหรือขยับแขน วีลแชร์ยืนได้ของเรายังสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่มีความเสียหายของกระดูกสันหลังระดับ C7 ขึ้นไปได้อีกด้วย

การยืนเพื่อสุขภาพ

ยืนเพื่อตัวเอง ยืนเพื่อคนที่รัก

การยืนด้วยตัวเอง

Standing Wheelchairs

ขั้นตอนการยืนสำหรับการ

ยืนด้วยตัวเอง

 • สำหรับผู้ป่วยที่แขนมีแรง
 • ใช้แรงแขนช่วยในการยืน ข้างละ 5-8 กิโลกรัม
 • ไม่ต้องใช้แรงขาในการยืน
 • ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตท่องล่าง หรือไม่มีความรู้สึก สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง
 • ผู้ป่วยต้องมีขาทั้ง 2 ข้าง (ขาปลอมใช้ไม่ได้)
 • ใช้แทนรถเข็นคนป่วยได้

การยืนด้วยตัวเอง

Standing Wheelchairsขั้นตอนการยืนสำหรับการยืนด้วยตัวเอง

 • สำหรับผู้ป่วยที่แขนมีแรง
 • ใช้แรงแขนช่วยในการยืน ข้างละ 5-8 กิโลกรัม
 • ไม่ต้องใช้แรงขาในการยืน
 • ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตท่องล่าง หรือไม่มีความรู้สึก สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง
 • ผู้ป่วยต้องมีขาทั้ง 2 ข้าง (ขาปลอมใช้ไม่ได้)
 • ใช้แทนรถเข็นคนป่วยได้

การยืนด้วยตัวเอง

Standing Wheelchairs

ขั้นตอนการยืนสำหรับการ

ยืนโดยมีผู้ช่วย

 • สำหรับผู้ป่วยที่แขนไม่มีแรง
 • สำหรับผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตระดับสูงกว่า C7 คือแขนไม่มีความรู้สึก
 • ใช้ทำกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วย
 • ต้องใช้ผู้ดูแล เป็นผู้ช่วยในการปรับยืน
 • ผู้ป่วยต้องมีขาทั้ง 2 ข้าง (ขาปลอมใช้ไม่ได้)
 • ใช้แทนรถเข็นคนป่วยได้

การยืนด้วยตัวเอง

Standing Wheelchairs

ขั้นตอนการยืนสำหรับการยืนโดยมีผู้ช่วย

 • สำหรับผู้ป่วยที่แขนไม่มีแรง
 • สำหรับผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตระดับสูงกว่า C7 คือแขนไม่มีความรู้สึก
 • ใช้ทำกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วย
 • ต้องใช้ผู้ดูแล เป็นผู้ช่วยในการปรับยืน
 • ผู้ป่วยต้องมีขาทั้ง 2 ข้าง (ขาปลอมใช้ไม่ได้)
 • ใช้แทนรถเข็นคนป่วยได้

มาตราฐาน & รางวัลการันตีคุณภาพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Design for life

เกียรติประวัติสุงสุดและความภาคถูมิใจในการประกวดจากการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Design for life รางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2549

การยืนเพื่อสุขภาพ

ผู้ป่วยและผู้พิการที่สามารถใช้งานได้

อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อนล่าง
( Stroke )

อัมพาตครึ่งซีก อาการทางระบบประสาท
สั่งการ

ผู้ใช้ของเรา

รถเข็นสำหรับผู้ป่วยและผู้พิการที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นเพียงแค่คุณยืนได้ รถเข็นวีลแชร์ยืนได้นวัตกรรมฝีมือคนไทยที่จะทำผู้ป่วยและผู้พิการสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆ และสามารถกลับมาทำงานและกิจกรรมที่เคยเป็นอุปสรรคมาตลอด

รถเข็นสำหรับผู้ป่วยและผู้พิการที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นเพียงแค่คุณยืนได้ รถเข็นวีลแชร์ยืนได้นวัตกรรมฝีมือคนไทยที่จะทำผู้ป่วยและผู้พิการสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆ และสามารถกลับมาทำงานและกิจกรรมที่เคยเป็นอุปสรรคมาตลอด

ปรึกษาการใช้งาน

เบอร์โทรศัพท์ 087-0284784

line : @cmed

ติดต่อเรา