ทำไมวิลแชร์ต้องยืนได้

นวัตกรรมวีลแชร์ปรับยืนทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยและผู้พิการ

นวัตกรรมวีลแชร์ปรับยืนฝีมือคนไทย เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจำหน่ายโดย CMed Medical เป็น Start up (นักศึกษา)ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ในการส่งเสริมธุรกิจของโครงการ สกอ.

การยืนในชีวิตประจำวัน

Standing Wheelchair
ทำให้คุณกลับมายืน ได้อีกครั้งหนึ่ง
ด้วยตัวคุณเอง

ยังได้ทำการออกแบบให้มีกลไกสำหรับให้คนในครอบครัวช่วยให้คุณยืนได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้แรงแขนหรือขยับแขนได้ สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่มี ความเสียหายของกระดูกสันหลังระดับ C7 ขึ้นไปได้อีกด้วย

การยืนเพื่อสุขภาพ

ยืนเพื่อตัวเอง ยืนเพื่อคนที่รัก

รถเข็นสำหรับผู้ป่วยและผู้พิการ ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้น เพียงแค่คุณยืนได้ !!ด้วยนวัตกรรมฝีมือคนไทย จะทำผู้ป่วยและผู้พิการสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆกลับมาทำงานและกิจกรรมที่เคยอุปสรรคมาตลอด

หัวใจ & ระบบไหลเวียนโลหิต

ความดันโลหิต
อัตราการเต้นของหัวใจดีขึ้น
และลดการบวมของขาและเท้า

การหายใจ & การควบคุมเสียง

กระบังลมสามารถหดตัวและคลายตัว
ทำให้การหายใจดีขึ้น
และการควบคุมเสียง

ระบบย่อยอาหาร & ขับถ่าย

ลำไส้และกระเพาะอาหาร
ทำงานได้ดีขึ้น
ระบบขับถ่ายของผู้ป่วยดีขึ้น

กระดูกสันหลัง & แผลกดทับ

ป้องกันการผิดรูป
ของกระดูกสันหลัง
และลดปัญหาแผลกดทับ

การหายใจ & การควบคุมเสียง

กระบังลมสามารถหดตัวและคลายตัว
ทำให้การหายใจดีขึ้น
และการควบคุมเสียง

ระบบย่อยอาหาร & ขับถ่าย

ลำไส้และกระเพาะอาหาร
ทำงานได้ดีขึ้น
ระบบขับถ่ายของผู้ป่วยดีขึ้น

มาตราฐาน & รางวัลการันตีคุณภาพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

Design for life

เกียรติประวัติสุงสุดและความภาคถูมิใจในการประกวดจากการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Design for life รางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2549

การยืนด้วยตัวเอง

Standing Wheelchairs

ขั้นตอนการยืนสำหรับการ

ยืนด้วยตัวเอง

สำหรับผู้ป่วยที่แขนมีแรง ใช้แรงแขนช่วยในการยืน ข้างละ 5-8 กิโลกรัมไม่ต้องใช้แรงขาในการยืน ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตท่องล่าง หรือไม่มีความรู้สึกสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง ผู้ป่วยต้องมีขาทั้ง 2 ข้าง (ขาปลอมใช้ไม่ได้)ใช้แทนรถเข็นคนป่วยได้

การยืนด้วยตัวเอง

Standing Wheelchairs

ขั้นตอนการยืนสำหรับการ

ยืนด้วยตัวเอง

สำหรับผู้ป่วยที่แขนมีแรง ใช้แรงแขนช่วยในการยืน ข้างละ 5-8 กิโลกรัมไม่ต้องใช้แรงขาในการยืน ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตท่องล่าง หรือไม่มีความรู้สึกสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง ผู้ป่วยต้องมีขาทั้ง 2 ข้าง (ขาปลอมใช้ไม่ได้) ใช้แทนรถเข็นคนป่วยได้

ปรึกษาการใช้งาน

เบอร์โทรศัพท์ 087-0284784

line : @cmed

ติดต่อเรา