ทำไมต้อง CMED Medical

   CMED Medical.. ธุรกิจด้านอุปกรณ์การแพทย์รูปแบบใหม่ ที่มีนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างแท้จริง CMED อยู่ภายใต้การดูแลของ สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เกิดจากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการสนับสนุนให้นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว สามารถนำเอานวัตกรรรมที่ได้ทำการคิดค้น มาต่อยอดทางธุรกิจ โดยทางมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมและให้คำปรึกษา
   ผม ธีรพงศ์ สมุทรอัษฎงค์ ศิษย์เก่า ป.ตรี และ ป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจ CMED ขึ้นมา โดยได้นำเอานวัตกรรมที่ได้ทำการคิดค้นมาต่อยอดทางธุรกิจ ซึ่งรถเข็นคนพิการแบบปรับยืน Standing Wheelchair จากทางศูนย์วิจัย Center of excellence in Creative Engineering Design and Development ซึ่งมี ผศ.ดร บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัย ก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของทาง CMED

Standing Wheelchair รางวัลและมาตราฐานการผลิต

รถเข็นคนพิการแบบปรับยืน เป็นรถเข็นที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง จากการที่ตัวอุปกรณ์ทำด้วยอลูมิเนียม 6061 ร่วมกับกลไกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้สามารถปรับยืนได้ โดยตัวผู้ป่วยเอง หรือผู้ช่วยเหลือ และยังมีน้ำเพียงแค่ 21 กิโลกรัม

  • ผลิตจากโรงงานที่มีมาตราฐานการผลิต (โรงงานไทยวีล)
  • มีทะเบียนการค้าจากกระทรวงพานิชย์
  • รางวัล Gold Prize Seoul International Invention Fair 2555
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (iCREATe) ปี 2551
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Design for life รางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2549

ทะเบียนการค้า & รางวัลสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ


ขั้นตอนการใช้งาน
CMed Medical

สมรภูมิไอเดีย
ช่อง 3

THE MASTER OF INNOVATION
ช่อง Smart SME